Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Sociokulturní kurzy
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND


  • na těchto kurzech získáte základní informace o České republice, zejména o sociálním, zdravotním, vzdělávacím a daňovém systému
  • naučíme Vás lépe komunikovat s úřady a zaměstnavateli
  • získáte informace ke zkoušce z českých reálií, která je jednou z podmínek k zisku občanství ČR

Na jednoduchých příkladech a modelových situacích si vyzkoušíte, jak správně reagovat v každodenních situacích, jakými jsou komunikace s místními lidmi, nakupování, objednávání si jídla v restauracích, cestování po ČR apod. Také se více dozvíte o české historii, tradicích a svátcích.