Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Sociální poradenství
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Posláním Center je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky..


V rámci činnosti center je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, registrována služba – odborné sociální poradenství ambulantní a terénní formou.

Veřejný závazek poskytovatele je uveden v sekci "Ke stažení" a na nástěnkách ve veřejném prostoru poskytovatele.

Strategické, dlouhodobé a operační cíle jsou k nahlédnutí v sekci "Ke stažení". Přičemž v souvislosti s měnící se aktuální situací v každém regionu, stanovuje vedoucí Centra ve spolupráci s pracovníky služby každoročně nové operační cíle.

O poskytování sociální služby je vždy uzavřena smlouva. Náhled smlouvy je k dispozici v sekci "Ke stažení"


odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je realizováno sociálními pracovníky jednotlivých Center, a to podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Probíhá ambulantní (přímo v konkrétním Centru) nebo terénní formou.

Cílem odborného sociálního poradenství v Centrech na podporu integrace cizinců je napomáhat lidem z cílové skupiny při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo orientace v systémech platných v České republice.

Poradíme a pomůžeme zejména v oblastech:

  • náležitostí pro pobyt
  • sociální pomoci a dávek
  • zdravotní péče a zdravotního pojištění
  • bydlení
  • pracovního trhu
  • vzdělávání a školství
  • řešení životních událostí - narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby
  • vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad

Kapacita služby: 2 klienti / 1 hodina.....38 klientů / týden