Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Důležité informace
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

komu jsou služby určeny

Všem cizincům, kteří patří do jedné z následujících cílových skupin:

 • Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

  • mající povolení k dlouhodobému pobytu
  • mající povolení k trvalému pobytu,
  • mající dlouhodobé vízum,
  • jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území,
  • jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu,
  • jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu,

 • Byla jim poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

  Pro ověření příslušnosti k cílovým skupinám projektu (viz výše) je při poskytnutí první služby nutné prokázat se platným dokladem opravňujícím k pobytu s fotografií. V případě potřeby je možné zajistit přítomnost tlumočníka.

  Poskytnutí služby Vám může být odmítnuto z těchto důvodů:

  • žadatel nepatří do cílové skupiny (viz výše)
  • pracovníci Centra nemají dostatečnou kapacitu
  • žadatel požaduje službu, kterou pracovníci Centra neposkytují
  • žadateli byla ze strany poskytovatele vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

  jak jsou služby poskytovány

  Naše služby jsou poskytovány zdarma, bez rozdílu věku, individuálně, ve vzájemné spolupráci, při zachování rovnosti a respektu, diskrétně a bezpečně. Pravidla poskytování služeb jsou uvedeny v sekci "Ke stažení".

  kde jsou služby poskytovány

  Všechny uvedené služby můžete využívat v našich Centrech sídlící v krajských městech. V případě zájmu můžeme kurzy a poradenství zorganizovat kdekoli v rámci daného kraje.

  otevírací hodiny center

  pondělí 12:00 - 19:00
  úterý není otevřeno pro veřejnost
  středa 12:00 - 19:00
  čtvrtek 8:00 - 15:00
  pátek 8:00 - 12:00

  otevírací hodiny centra v Jihlavě

  pondělí 11:00 - 18:00
  úterý není otevřeno pro veřejnost
  středa 11:00 - 18:00
  čtvrtek 8:00 - 15:00
  pátek 8:00 - 12:00

  jak postupovat, když se mi něco nelíbí

  V případě, že máte podnět či výhrady k činnosti Centra, v sekci "Ke stažení " je uveden postup pro podání stížnosti..