Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Vzdělávací akce
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND


Centra organizují a zajišťují přednáškové i vzdělávací akce, určené zejména pro děti a dospívající mládež, v některých případech také pro širokou nebo odbornou veřejnost.

Při přípravě těchto akcí spolupracujeme se školami, nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a dalšími organizacemi.