Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Ostatní centra spolufinancována z AMIF
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

PRAHA

Integrační centrum Praha o.p.s.
Realizátor: zřizovatelem Integračního centra Praha je Magistrát hl. m. Prahy; na projektu se podílí čtyři partneři – nestátní neziskové organizace.

Kontakty: www.icpraha.com
Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1
tel.: +420 252 543 846JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Realizátor: Jihomoravský kraj ve spolupráci s pěti partnery – nestátními neziskovými organizacemi

Kontakty: www.cizincijmk.cz
Mezírka 1 (3. poschodí), 602 00 Brno
tel.: +420 533 433 540ÚSTECKÝ KRAJ

Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

Kontakty: www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 216 536KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Integrační centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji
Realizátor: Diecézní katolická charita Hradec Králové

Kontakty: www.cizincihradec.cz
Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 492 604 940
email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
skype: PoradnaHK